Informacja dla Rodziców/Opiekunów dzieci nowoprzyjętych
do Żłobka nr 6 od dnia 01 września 2015 

(na rok żłobkowy 2016/2017)


W dniu 16 maja w Żłobku nr 6 na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka nr 6 na rok żłobkowy 2016/2017

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Żłobka nr 6 z dnia 04 stycznia 2013  w sprawie wprowadzenia internetowych zapisów dzieci do żłobka oraz załącznika nr 2/2013 w sprawie zasad rekrutacji dzieci do żłobka,  informuję że:               

  • obowiązkiem Rodziców/Opiekunów prawnych jest sprawdzenie czy nazwisko dziecka znajduje się  na liście dzieci zakwalifikowanych. (Informację można uzyskać telefonicznie  77  483  37  34),

  • od 17 maja do 24 maja 2016 Rodzice/Opiekunowie dzieci nowoprzyjętych zgłaszają się do  Dyrektora Żłobka nr 6 z wydrukowanym potwierdzeniem zgłoszenia dziecka do Żłobka, w celu pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka i podpisania umowy,

  • nie zgłoszenie się w wyżej wymienionym terminie (zgodnie z harmonogramem zapisów)  i  nie podpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych,

  • rezygnacja z przyjęcia miejsca w żłobku oznacza usunięcie dziecka z listy oczekujących  w systemie internetowym.

Załącznik nr 2 do Regulaminu zapisów
Elektronicznych do Żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

 

Harmonogram zapisów

 

Terminy

Czynności rodzica/opiekuna prawnego

do 29 kwietnia do godz. 12:00

Utworzenie list do naboru na miejsca wolne we wrześniu. Wszyscy zarejestrowani w systemie od tego dnia i czekujący na przyjęcie do żłobka, będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na 1 września.

2-13 maja

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej do żłobków.

16 maja

Opublikowanie zgodnie z zasadą przyjętą w żłobku na tablicy ogłoszeń list dzieci zakwalifikowanych do żłobka.

17-24 maja

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka, które zakwalifikowało się do żłobka i złożenie dokumentacji pielęgnacyjno - opiekuńczej oraz podpisanie umowy.

 

Wizyta Teatrzyku w Żłobku nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu

Radość, zabawa i nauka!

 

WIOSNA

Wiosna to niecierpliwie wyczekiwana , najciekawsza, najpiękniejsza i najbardziej lubiana pora roku.

Kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczyna się 21 marca.

Słońce grzeje mocno, aż razi w oczka. Dzieci wychodzą na pierwsze wiosenne spacery po ogrodzie. Podczas pobytu w ogrodzie dzieci będą miały okazję obserwować i szukać pierwszych oznak wiosny: kwitnące drzewa i krzewy, roztaczającą dookoła pachnącą woń. Zauważą również mrówki, które wyszły ze swych ziemnych korytarzy gdzie spędzały zimę, będą słuchały śpiewu wiosennych ptaków. Dzieci będą w ogrodzie witać wiosnę z gaikiem.

Po powrocie ze spacerów będą miały zorganizowane ciekawe i rozwijające wesołe i twórcze zajęcia i zabawy:

   - wcześniej będą prowadzone rozmowy z dziećmi na temat obrzędów i tradycji związanych z nadejściem wiosny: marzanna, gaik'

  - udział dzieci przy sianiu szybko wegetujących roślin np. rzeżuchy, rzodkiewki i ich pielęgnacja

  - nauka piosenek i wierszyków o tematyce wiosennej,

  - przywitanie Pani Wiosny w Żłobku muzyką i śpiewem

  - prowadzone będą zajęcia o tematyce wiosennej z zastosowaniem różnych materiałów i technik plastycznych,

  - zabawy ruchowe przy użyciu instrumentów muzycznych

  - dzieci poznają przylatujące wiosną ptaki, takie jak bociany, skowronki, budzące się z zimowego snu zwierzęta takie jak misie żabki , zajączki, motyle; naśladować będą ich głosy i ruchy.

 

8 Marca na Dzień Kobiet chłopcy przygotują laurki z kwiatami, a wszystkie dzieci z grupy III i IV zaproszą Panie ze Żłobka na przygotowany program artystyczny.

Dzieci poznają różne zawody kobiet i będą miały spotkanie z pielęgniarką żłobka.

 

Z nadejściem wiosny w naszym Żłobku odczuwamy atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dzieci poznają zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych:

- będą malowały pisanki, zajączki, kurczątka, koszyczki, palmy, - będą pomagały Paniom przy dekoracji wielkanocno-wiosennej,

- sal zabaw, a swoje prace tematyczne zaprezentuję na gazetkach okolicznościowych - będą szukały w ogrodzie zajączk,

- zapoznają się ze zwyczajem śmigus - dyngus.

ZWIASTUNY WIOSNY

                                                                              

                                                                                           

 

Żłobek nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu ZAPRASZAMY!