Informacja dla Rodziców/Opiekunów dzieci nowoprzyjętychdo Żłobka nr 6 od dnia 01 września 2015 (na rok żłobkowy 2015/2016)

1. W dniu 15 maja w Żłobku nr 6 na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka nr 6 na rok żłobkowy 2015/2016.

2. Na podstawie Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Żłobka nr 6 z dnia 04 stycznia 2013 w sprawie wprowadzenia internetowych zapisów dzieci do żłobka oraz załącznika nr 2/2013 w sprawie zasad rekrutacji dzieci do żłobka, informuję że: Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów prawnych jest sprawdzenie czy nazwisko dziecka znajduje się na liście dzieci zakwalifikowanych. (Informację można uzyskać telefonicznie 77 483 37 34).

3. Od 18 maja do 22 maja 2015 Rodzice/Opiekunowie dzieci nowoprzyjętych zgłaszają się do Dyrektora Żłobka nr 6 z wydrukowanym potwierdzeniem zgłoszenia dziecka do Żłobka, w celu pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka i podpisania umowy.

4. Nie zgłoszenie się w wyżej wymienionym terminie (zgodnie z harmonogramem zapisów ) i nie podpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych.

5. Rezygnacja z przyjęcia miejsca w żłobku oznacza usunięcie dziecka z listy oczekujących w systemie internetowym.

Załącznik nr 2 do Regulaminu zapisów

Elektronicznych do Żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

 

WIOSNA

Wiosna to niecierpliwie wyczekiwana , najciekawsza, najpiękniejsza i najbardziej lubiana pora roku.

Kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczyna się 21 marca.

Słońce grzeje mocno, aż razi w oczka. Dzieci wychodzą na pierwsze wiosenne spacery po ogrodzie. Podczas pobytu w ogrodzie dzieci będą miały okazję obserwować i szukać pierwszych oznak wiosny: kwitnące drzewa i krzewy, roztaczającą dookoła pachnącą woń. Zauważą również mrówki, które wyszły ze swych ziemnych korytarzy gdzie spędzały zimę, będą słuchały śpiewu wiosennych ptaków. Dzieci będą w ogrodzie witać wiosnę z gaikiem.

Po powrocie ze spacerów będą miały zorganizowane ciekawe i rozwijające wesołe i twórcze zajęcia i zabawy:

   - wcześniej będą prowadzone rozmowy z dziećmi na temat obrzędów i tradycji związanych z nadejściem wiosny: marzanna, gaik'

  - udział dzieci przy sianiu szybko wegetujących roślin np. rzeżuchy, rzodkiewki i ich pielęgnacja

  - nauka piosenek i wierszyków o tematyce wiosennej,

  - przywitanie Pani Wiosny w Żłobku muzyką i śpiewem

  - prowadzone będą zajęcia o tematyce wiosennej z zastosowaniem różnych materiałów i technik plastycznych,

  - zabawy ruchowe przy użyciu instrumentów muzycznych

  - dzieci poznają przylatujące wiosną ptaki, takie jak bociany, skowronki, budzące się z zimowego snu zwierzęta takie jak misie żabki , zajączki, motyle; naśladować będą ich głosy i ruchy.

 

8 Marca na Dzień Kobiet chłopcy przygotują laurki z kwiatami, a wszystkie dzieci z grupy III i IV zaproszą Panie ze Żłobka na przygotowany program artystyczny.

Dzieci poznają różne zawody kobiet i będą miały spotkanie z pielęgniarką żłobka.

 

Z nadejściem wiosny w naszym Żłobku odczuwamy atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dzieci poznają zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych:

- będą malowały pisanki, zajączki, kurczątka, koszyczki, palmy, - będą pomagały Paniom przy dekoracji wielkanocno-wiosennej,

- sal zabaw, a swoje prace tematyczne zaprezentuję na gazetkach okolicznościowych - będą szukały w ogrodzie zajączk,

- zapoznają się ze zwyczajem śmigus - dyngus.

ZWIASTUNY WIOSNY

                                                                              

                                                                                           

 

Teatrzyk pt. "Czerwony kapturek"

 

Przedstawienie pt.

"Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść"

Przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kędzierzynie–Koźlu pod tytułem ”Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” dnia 11.02.2015 w naszym Żłobku

 

Przedstawienie pt.

"Przedszkolak wie co ekologią się zwie".

Przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kędzierzynie–Koźlu pod tytułem ”Przedszkolak wie co ekologią się zwie” dnia 12.02.2015 w naszym Żłobku

 

Żłobek nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu ZAPRASZAMY!